Belangrijke informatie

Voordat met de behandeling begonnen wordt, vinden wij het belangrijk dat u goed begrijpt wat een orthodontische behandeling inhoudt, waar u rekening mee moet houden en wat u kunt verwachten. Het is dan ook van belang dat u deze informatie zorgvuldig doorneemt.

Maatregelen in de praktijk i.v.m. het Corona virus:


Een beugel: niet alleen mooi maar ook gezond

Vaak wordt gedacht dat een beugel alleen maar dient voor een mooi gebit. Niets is minder waar. Bij een beugel gaat het vooral om een gezond en goed functionerend gebit. Tanden die recht staan en goed in elkaar passen zijn beter te onderhouden. Ook voorkom je tal van mogelijke problemen, zoals schade aan tandvlees, vergroeide kaken, asymmetrie in het gezicht en op latere leeftijd (ernstige) slijtageproblemen of terugtrekkend tandvlees.


Hoe lang duurt een orthodontische behandeling?

Over het algemeen duurt een orthodontische behandeling 1,5 tot 2 jaar. Bij aanvang van een behandeling geven wij een indicatie maar de daadwerkelijke duur van de behandeling hangt af van vele factoren, zoals de ernst van het probleem, de algemene groei, de groei van de kaken, mogelijke afwijkende mondgewoontes en hoe trouw en nauwkeurig de instructies van de orthodontist opgevolgd worden.

Daarnaast kan een behandeling anders verlopen dan gepland als bijvoorbeeld de groei anders verloopt dan verwacht, de wisseling trager verloopt of als de medewerking te wensen overlaat. Na een orthodontische behandeling kan een aanvullende tandheelkundige behandeling wenselijk zijn om een optimaal resultaat te bereiken. Uw orthodontist en tandarts kunnen u hierover adviseren.


Risico's

Een orthodontische behandeling wordt doorgaans succesvol uitgevoerd. Net als andere tandheelkundige en medische behandelingen brengt een orthodontische behandeling ongemakken, beperkingen en risico’s met zich mee. Deze zijn echter zelden ernstig genoeg om u van een behandeling te weerhouden.

Hoewel de risico’s erg klein zijn, zijn ze niet geheel uit te sluiten. Het is belangrijk dat al deze aspecten van de orthodontische behandeling u bekend zijn en meewegen bij uw beslissing om al dan niet aan een behandeling te beginnen. Begin alleen aan een behandeling als u er voor 100% achter staat.


Wat moet u weten over orthodontische apparatuur (beugels)?

Orthodontische apparatuur is met grote precisie ontworpen om een specifiek probleem aan te pakken en moet met zorg worden behandeld. Alle voedsel en activiteiten, waardoor delen van de apparatuur zouden kunnen worden ontzet of losraken en eventueel kunnen worden ingeslikt of ingeademd, dienen te worden vermeden. De mond kan erg gevoelig zijn voor veranderingen. Het plaatsen of bijstellen van een beugel wordt dan ook vaak gevolgd door een periode van aanpassing. Dit kan tijdelijk met ongemak en gevoeligheid van de tanden gepaard gaan. U kunt dan eventueel een pijnstiller nemen zoals paracetamol. Neem hierbij geen ontstekingsremmers, de zogenaamde NSAID’s (hieronder vallen ook aspirine en ibuprofen), omdat deze de tandverplaatsing remmen. Let op: langdurig gebruik van pijnstillers kan leiden tot schade, tenzij deze onder medisch toezicht voorgeschreven zijn.

Bij breuk of losraken van apparatuur en bij ongewone klachten dient u contact met de praktijk op te nemen voor overleg of om een afspraak te maken.


Wat wordt er van u en/of uw kind verwacht?

Meer dan bij enige andere tandheelkundige behandeling is orthodontie een zaak van samenwerking tussen de patiënt (ouders) en de orthodontist. Uw orthodontist en het praktijkteam doen er alles aan om voor de patiënt het beste resultaat te bereiken. Het succes van de behandeling wordt echter vooral door u bepaald. Voor een goed verloop van de behandeling zijn de volgende punten belangrijk:


Persoonsgegevens

Informatie-uitwisseling met collega zorgverleners gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens maken wij u erop attent dat correspondentie en foto’s betreffende de behandeling ook per email verstuurd kunnen worden, bijvoorbeeld aan uw tandarts.


Algemene gezondheid

Algemene gezondheidsproblemen of de daarvoor gebruikte medicijnen kunnen het verloop van de orthodontische behandeling beïnvloeden. Informeer uw orthodontist altijd over gezondheidsproblemen en medicijn gebruik. Ook indien tijdens de behandeling verandering in de gezondheidstoestand en/of medicijngebruik plaatsvindt.


Dringend verzoek

Omdat we tijd van één of meerdere behandelaars voor u reserveren, verzoeken we u om afspraken alleen bij uiterste nood af te zeggen. Bij verhindering dienen afspraken 24 uur van tevoren te worden geannuleerd, anders zijn we helaas genoodzaakt om de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Datzelfde geldt voor beugels die door onzorgvuldig gebruik kapot zijn gegaan.

Nog vragen?

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. De orthodontist en de andere leden van het praktijkteam zullen u ook tijdens de behandeling uitgebreid voorlichten over de te nemen stappen.

Maandag t/m vrijdag 08:00-16:30
Telefonisch: 08:00-12:00 & 14:00-16:00

Dreef 10, 2012 HR Haarlem
023 531 3158
info@orthodontistenhaarlem.nl