Het plaatsen of bijstellen van een beugel kan tijdelijk voor ongemak en gevoeligheid van de tanden zorgen. Je kunt dan eventueel een pijnstiller nemen zoals paracetamol. Neem geen ontstekingsremmers, de zogenaamde NSAID’s (hieronder vallen ook aspirine en ibuprofen). Deze middelen remmen de tandverplaatsing. 
Let op: langdurig gebruik van pijnstillers kan leiden tot schade, tenzij deze onder medisch toezicht voorgeschreven zijn.

Neem bij breuk of losraken van de beugel en bij ongewone klachten contact op met de praktijk voor overleg of om een afspraak te maken.