Een orthodontische behandeling is meestal succesvol. Net als andere tandheelkundige en medische behandelingen brengt het ongemakken, beperkingen en risico’s met zich mee. Deze zijn echter zelden ernstig.

  • Mogelijke risico’s: korter worden van de wortels, beschadiging van een tandzenuw met als gevolg een eventuele verkleuring van de tand.
  • Soms is het voor de behandeling nodig om één of meer tanden of kiezen te trekken of een chirurgische behandeling te ondergaan. Als dat het geval is, bespreken we dat uiteraard met jou. Ook raden we je aan om de risico’s van deze behandelingen met je tandarts of kaakchirurg te bespreken.
  • Als je veel suikerhoudende of zure producten eet of drinkt en/of niet regelmatig of niet zorgvuldig het gebit poetst, kunnen gaatjes (cariës), tandvleesontsteking (gingivitis) en blijvende verkleuringen (ontkalkingen) van tanden en kiezen ontstaan. Deze risico’s bestaan uiteraard altijd, maar zijn groter tijdens een orthodontische behandeling. Het is daarom heel belangrijk om het gebit goed te onderhouden en je eigen tandarts te blijven bezoeken.
  • Voor een goed resultaat is het zaak dat de behandeling volledig wordt afgerond. Als je (of jouw kind) niet voldoende meewerkt of als de financiële verplichtingen niet worden nagekomen, dan kan dat tot het opschorten of zelfs staken van de behandeling leiden. Als de behandeling voortijdig wordt beëindigd, kan dit negatieve gevolgen hebben voor het gebit.
  • Het voltooien van een orthodontische behandeling is geen absolute garantie voor een leven lang perfect rechtstaande tanden. Na een behandeling kunnen tanden en kiezen weer wat verschuiven. Om dit te beperken, wordt aan het einde van de behandeling retentieapparatuur geplaatst (een vastgeplakt spalkje/draadje) en/of een uitneembare (nacht)beugel meegegeven. In bepaalde situaties, zoals bij forse en onvoorziene kaakgroei, mondademhaling, verhoogde tongdruk of afwijkende mondgewoontes, kan het behaalde behandelresultaat minder stabiel zijn.
  • Bij het ouder worden veranderd de positie van tanden of kiezen. Dit is normaal en geldt ook voor gebitten die niet orthodontisch behandeld zijn.
  • Hoewel de risico’s erg klein zijn, zijn ze niet geheel uit te sluiten. Het is belangrijk dat al deze aspecten van de orthodontische behandeling bekend zijn en meewegen bij jouw beslissing om al dan niet aan een behandeling te beginnen. Begin alleen aan een behandeling als je er voor 100% achter staat.