Praktijk

Team

Bij Orthodontisten Haarlem zijn twee orthodontisten werkzaam die beiden verantwoordelijk zijn voor de behandeling. Tijdens hun werkzaamheden worden zij ondersteund door 6 speciaal opgeleide assistenten die gekwalificeerd zijn voor het precieze werk aan de stoel. Naast deze 6 assistenten bestaat het team ook uit een balie assistent en een praktijkmanager die elke dag proberen alles volgens planning te laten verlopen. Met af en toe een noodgeval of onvoorziene hulpvraag van een patiënt is dit wel eens een uitdaging.

De orthodontist

Orthodontisten zijn tandartsen, die zich na de studie tandheelkunde gedurende 4 jaar full-time verder gespecialiseerd hebben. Echte specialisten dus, die worden bijgestaan door een team van speciaal daarvoor opgeleide orthodontie-assistenten.

De assistent

De assistent ondersteunt de orthodontist bij de voorbereiding, uitvoering en afronding van patiënten behandelingen. Daarnaast voert de assistent onderdelen van tandheelkundige behandelingen uit.


Orthodontisten

Sandy van Teeseling

Sandy van Teeseling studeerde tandheelkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en specialiseerde zich aan de afdeling Orthodontie van de Katholieke Universiteit van Nijmegen Na zijn specialisatie heeft hij zich gevestigd als orthodontist in Haarlem. Hij werkt intensief samen met de kaakchirurgen van het Spaarne Gastuis in Haarlem en is ook, als staflid, verbonden aan de afdeling Mondziekten & Kaakchirurgie van het ACTA/VUmc in Amsterdam. Hij is als staflid werkzaam op de afdeling Orthodontie van het Universitair Medisch Centrum Groningen, waar hij betrokken is bij de specialistenopleiding orthodontie. Sinds kort is hij daarnaast part-time werkzaam op de afdeling Mondziekten & Kaakchirurgie van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Zijn interesse ligt vooral bij de interdisciplinaire behandeling van patiënten, waarbij het onderling afstemmen van de diverse disciplines (o.a. parodontologie, implantologie, orthodontie en chirurgie) van het grootste belang is.

Daarnaast is Sandy van Teeseling penningmeester geweest van VvO, de Vereniging van Orthodontisten, en penningmeester en voorzitter van de regionale orthodontistenvereniging, de KOV, de Kennemer Orthodontisten Vereniging. Hij geeft voordrachten en cursussen in binnen- en buitenland over diverse aspecten van de orthodontie, met name over de interdisciplinaire behandeling.

Heleen Boom

Heleen studeerde tandheelkunde aan de Academisch Centrum Tandheelkunde te Amsterdam en specialiseerde zich aan de afdeling orthodontie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Tijdens haar studie en specialisatie heeft zij wetenschappelijk onderzoek verricht wat geresulteerd heeft in diverse publicaties.

Sinds 2009 is zij voor twee dagen in de week werkzaam in de praktijk in Haarlem. Daarnaast heeft zij uitgebreide ervaring opgedaan door te werken en waar te nemen in verscheidene andere orthodontie praktijken. In 2015 is Heleen toegetreden tot de maatschap en focust zich nu volledg op haar werkzaamheden bij Orthodontisten Haarlem.

Haar interesse ligt zowel in de algemene orthodontie als in de interdisciplinaire orthodontie.

Maandag t/m vrijdag 08:00-16:30
Telefonisch: 08:00-12:00 & 14:00-16:00

Dreef 10, 2012 HR Haarlem
023 531 3158
info@orthodontistenhaarlem.nl